Wiktymologia

Wydawnictwo: Wolters Kluwer
Data wydania: b.d
Kategoria: Inne
ISBN: 8373344594
Liczba stron: 1272
Dodał/a książkę: Autor X

Ocena: 0 (0 głosów)

Kolejne, już trzecie, wydanie Wiktymologii znacznie różni się od poprzedniego. Zmiany zachodzące we współczesnym świecie znalazły tu swoje odbicie. Obecna edycja została zatem rozszerzona o nowe, aktualne zagadnienia, została też uzupełniona bibliografia o ponad 2,5 tys. publikacji z ostatnich kilku lat. Niniejsze opracowanie realizuje nową koncepcję wiktymologii jako multidyscyplinarnej nauki, której zadaniem jest całościowa analiza zjawisk dysfunkcjonalnych i zapobieganie nieprawidłowym procesom i zjawiskom, powodującym różnorodne formy pokrzywdzenia. Dzieje ludzkości są równocześnie historią wiktymologii. W wymiarze ontologicznym wiktymologia pyta o wszystko. Przedmiotowo obejmuje cały świat i bada go w stanie niezmienionym od zarania dziejów. W sferze poznawczej wobec zbrodni, występku, grzechu, odpowiedzialności, krzywdy, cierpienia, sprawiedliwości sama intuicja niewiele ma do powiedzenia. Językowo wszystko jest oddawane w konwencji medalowej. Każdy medal ma jednak dwie strony: jedną stanowi sprawca, a drugą ofiara.

Kup książkę Wiktymologia

Opinie o książce - Wiktymologia

Inne książki autora
Psychologia kryminalistyczna
Brunon Hołyst0
Okładka ksiązki - Psychologia kryminalistyczna

Psychologia kryminalistyczna stanowi nową dziedzinę psychologii stosowanej, posiadającą własny obszar badań i charakteryzującą się ścisłymi powiązaniami...

Kryminalistyka
Brunon Hołyst0
Okładka ksiązki - Kryminalistyka

Kryminalistyka jest nauką praktyczną. Przewaga w tej nauce elementów wiedzy praktycznej nie oznacza, iż jest ona pozbawiona zagadnień teoretycznych. Przykłady...

Reklamy