Wygraj 2500 zł za opowiadanie roku 2012!

Data: 2012-04-04 12:07:20 Autor: Sławomir Krempa
News - Wygraj 2500 zł za opowiadanie roku 2012!

Towarzystwo Aktywnej Komunikacji oraz Centrum Kultury „Zamek” we Wrocławiu w związku z ósmą edycją Międzynarodowego Festiwalu Opowiadania ogłaszają konkurs na najlepsze polskie opowiadanie roku 2012. Hasło przewodnie tej edycji brzmi: NIKT NIGDY.

Opowiadania można przesyłać do 15 czerwca 2012 pod adres: konkurs@opowiadanie.org.

 

Uczestnikiem konkursu może być każdy, bez względu na wiek, płeć, przynależność narodową, wyznawane poglądy polityczne i wierzenia religijne. Główną nagrodę w konkursie stanowi: 2.500,- zł brutto. Nagrodą dodatkową jest zaproszenie do udziału w 8. finale Międzynarodowego Festiwalu Opowiadania w dniach 4-6 października 2012. we Wrocławiu. Jury przyzna także wyróżnienia, które będą uprawniały do bezpłatnego udziału w zajęciach creative writing odbywających się podczas festiwalu. Najciekawsze prace będą mogły zostać opublikowane w serwisie www.opowiadanie.org lub w festiwalowej antologii. Ogłoszenie nazwiska laureata nagrody głównej i wręczenie pozostałych nagród nastąpi w październiku 2012 podczas finału MFO we Wrocławiu.


Regulamin:

1. Towarzystwo Aktywnej Komunikacji oraz Centrum Kultury „Zamek” we Wrocławiu w związku z ósmą edycją Międzynarodowego Festiwalu Opowiadania ogłaszają niniejszym konkurs na najlepsze polskie opowiadanie roku 2012. Hasło przewodnie tej edycji brzmi: NIKT NIGDY.

2. Nieprzekraczające piętnastu stron znormalizowanego maszynopisu (jedna strona to tysiąc osiemset znaków ze spacjami) opowiadania w plikach .doc, .docx, .rtf, .odt, .txt można przesyłać do 15 czerwca 2012 pod adresem konkurs@opowiadanie.org

3. Uczestnikiem konkursu może być każdy, bez względu na wiek, płeć, przynależność narodową, wyznawane poglądy polityczne i wierzenia religijne. Nadesłany utwór powinien mieć charakter autorski; musi być również napisany (z grubsza) po polsku (nie przyjmujemy tłumaczeń).

4. Teksty należy podpisać imieniem i nazwiskiem, a do przesyłki prosimy dołączyć informacje kontaktowe (adresy e-mail i pocztowy, numer telefonu kontaktowego).

5. Zgłoszenie pracy na konkurs jest równoznaczne z zaakceptowaniem przez jej autora regulaminu konkursu oraz z przekazaniem na rzecz organizatorów festiwalu (Towarzystwa Aktywnej Komunikacji i Centrum Kultury „Zamek” we Wrocławiu) autorskich praw majątkowych (licencji niewyłącznej, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych) do przysłanego tekstu, co oznacza zgodę na jego publikację w drukach festiwalowych (katalog, antologia) i na stronach internetowych festiwalu bez dodatkowego wynagrodzenia. Przysyłając pracę uczestniczka/uczestnik konkursu oświadcza, że nadesłany utwór jest jej/jego autorstwa i nie zawiera wad prawnych oraz że autor odpowiada finansowo za wszelkie potencjalne roszczenia z tytułu naruszenia praw osób trzecich.

6. Prace niespełniające powyższych wymagań formalnych nie będą brane pod uwagę.

7. Oceniając nadesłane prace jury weźmie pod uwagę ich oryginalność i poziom artystyczny, szczególnie przy tym zwróci uwagę na autorskie ujęcie tematu przewodniego, rozumianego jako inspiracja do rozważań o (zapomnianym) awangardowym źródle literatury, o pisarzu jako odkrywającym nowe pespektywy egzystencjalne, testującym możliwości formalne języka i struktury narracyjnej. Chcielibyśmy otrzymać opowiadania, których nikt nigdy wcześniej nie napisał, których bohater lub podmiot jest pewien, że nikt nigdy nie był w podobnej sytuacji, nikt nigdy nie miał do opowiedzenia tej jednej jedynej historii w ten jeden jedyny, niepowtarzalny sposób. Lub inne, których nawet sobie nie wyobrażamy.

8. Główną nagrodę w konkursie stanowi: 2.500,- zł brutto. Nagrodą dodatkową jest zaproszenie do udziału w 8. finale Międzynarodowego Festiwalu Opowiadania w dniach 4-6 października 2012. we Wrocławiu. Podatek dochodowy wynikający z przyznanej nagrody głównej CK „Zamek” we Wrocławiu naliczy, potrąci z nagrody i odprowadzi do odpowiedniego Urzędu Skarbowego zgodnie z obowiązującymi przepisami.

9. Jury przyzna także wyróżnienia, które będą uprawniały do bezpłatnego udziału w zajęciach creative writing odbywających się podczas festiwalu. Najciekawsze prace będą mogły zostać opublikowane w serwisie www.opowiadanie.org lub w festiwalowej antologii

10. Ogłoszenie nazwiska laureata nagrody głównej i wręczenie pozostałych nagród nastąpi w październiku 2012 podczas finału MFO we Wrocławiu. Zwycięzcy zostaną powiadomieni telefonicznie lub pocztą elektroniczną. Lista nazwisk zostanie również opublikowana na stronie www.opowiadanie.org

11. Organizator nie zapewnia wyżywienia ani zakwaterowania w trakcie warsztatów.

12. Organizator rezerwuje sobie prawo do zmniejszenia lub zwiększenia puli wyróżnień konkursowych, a także do nieprzyznania lub innego podziału nagród.

REKLAMA

Zobacz także

Musisz być zalogowany, aby komentować. Zaloguj się lub załóż konto, jeżeli jeszcze go nie posiadasz.

Recenzje miesiąca
Na Podlasiu. Antonia
Agnieszka Panasiuk;
Na Podlasiu. Antonia
Nawiść
Autor Nieznany (I)
Nawiść
Epizody z życia mojej mamy
Iwona Żytkowiak
Epizody z życia mojej mamy
Pieśni Zaginionego Kontynentu
Przemysław Hytroś
Pieśni Zaginionego Kontynentu
Zyg-zyg marchewka
Katarzyna Ryrych
Zyg-zyg marchewka
Milcząca żona
Karin Slaughter
Milcząca żona
Elf i pierwsza gwiazdka
Marcin Pałasz
Elf i pierwsza gwiazdka
Maluchem do raju. Czym i jak podróżowano w PRL-u?
Tomasz Ławecki, Kazimierz Kunicki
Maluchem do raju. Czym i jak podróżowano w PRL-u?
Pokaż wszystkie recenzje