Świat wobec Powstania Warszawskiego 1944

Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza Rytm
Data wydania: 2015-07-12
Kategoria: Historyczne
ISBN: 978-83-7399-643-4
Liczba stron: 292
Dodał/a książkę: Maciej Dęboróg-Bylczyński

Ocena: 5 (1 głosów)

W Oficynie Wydawniczej RYTM, w ramach serii Polskie Powstania Narodowe, ukazał się tom Mariana Marka Drozdowskiego ,,Świat wobec Powstania Warszawskiego 1944". Książka została wydana pod patronatem medialnym m. in. TVP Historia i portalu historycznego Historykon.pl. Jest to druga już pozycja autora poświęcona Powstaniu Warszawskiemu i wydana w ramach wspomnianej wyżej serii historycznej. Książka Drozdowskiego jest o tyle interesująca, że porusza tematykę powstańczą z innej perspektywy, a mianowicie ,,od zewnątrz". Porusza zatem: międzynarodowe aspekty powstania, relacjonuje reakcje III Rzeszy, stalinowskiej Rosji, Watykanu i mocarstw zachodnich (Anglii, Francji, USA) na polski zryw powstańczy. Pokazuje nastroje polonii w Stanach Zjednoczonych, a wreszcie - wiele miejsca poświęca specyfice polskiego powstania na tle szerszym, mianowicie całego europejskiego ruchu oporu w czasie II Wojny Światowej, jak również zastanawia się i analizuje, jak powstanie wpłynęło na samych Polaków po wojnie. Zebrany materiał źródłowy do książki jednoznacznie wskazuje na to, że polskie wysiłki dyplomatyczne w Londynie nie miały większego znaczenia dla Churchilla. Anglia bowiem reprezentowała stanowisko prorosyjskie, czyli lojalności wobec swojego wschodniego sojusznika (Stalina). Wobec powyższego - nie mogliśmy przebić się z własnym pijarem na Zachodzie, gdy znajdowaliśmy się w kleszczach propagandy anglo-sowieckiej. Paradoksalnie - chyba tylko ocena niemieckich mediów w tym czasie na zimno, ale trafnie opisywała polityczny wydźwięk polskiego powstania. Autor powstrzymuje się od własnej oceny zebranego materiału źródłowego. Nie chce napisać, że to powstanie przyczyniło się do dezorganizacji całej Armii Krajowej w kraju. Cytuje przedstawicieli rządu polskiego na Emigracji, generalicji (m. in. gen. Kopańskiego), mając świadomość, że Londyn liczył się wówczas tylko ze stanowiskiem PKWN, a następnie świeżo wyłonionego Tymczasowego Rządu Jedności Narodowej Bolesława Bieruta.

Kup książkę Świat wobec Powstania Warszawskiego 1944

Zobacz opinie o książce Świat wobec Powstania Warszawskiego 1944
Inne książki autora
Starzyński
Marian Marek Drozdowski0
Okładka ksiązki - Starzyński

Biografia Stefana Starzyńskiego (1893 -1944) - pióra profesora Mariana Marka Drozdowskiego, historyka zajmującego się głównie Polską XIX i XX stulecia...

Reklamy