Recenzja książki: Gdy Bóg mówi do ciebie

Recenzuje: Magdalena Galiczek-Krempa

Wierzący człowiek - czy też człowiek poszukujący, który poczuł pragnienie kontaktu z Bogiem - najczęściej realizuje je poprzez modlitwę. Modlitwa może polegać na powierzaniu Bogu swoich najskrytszych tajemnic, na kierowaniu próśb o zdrowie, uleczenie czy siłę w znoszeniu codziennego cierpienia bądź też na odmawianiu pacierza – znanych wszystkim modlitw, takich jak „Ojcze nasz” czy „Wierzę w Boga”. Wielu z nas, modląc się, nie prowadzi z Bogiem rozmowy – jest to raczej nasz monolog, przekazanie naszych bolączek Najwyższemu bez próby usłyszenia jego odpowiedzi. Po zakończonej modlitwie odkładamy modlitewnik czy Pismo Święte i wracamy do codzienności bez chwili refleksji, bez zastanowienia, jakby modlitwa była kolejnym obowiązkiem, który każdego dnia należy „odhaczyć”.

Gdy Bóg mówi do Ciebie to ważna i interesująca publikacja, w której autorzy, Chuck D. Pierce i Rebecca Wagner Sytsema, pokazują, że dialog z Bogiem jest jak najbardziej możliwy, że każdy człowiek może – i to nie raz – usłyszeć w swoim życiu głos Boga. Najważniejsze to, jak podkreślają autorzy, nauczyć się słuchać i umiejętnie korzystać z narzędzi, jakie powierzył człowiekowi Bóg. Regularna i uważna lektura Pisma Świętego, wsłuchiwanie się w rady i słowa kaznodziejów czy wypełnianie przeznaczenia, opartego na Bożych proroctwach wobec człowieka sprawia, że wierni mogą trwać w nieprzerwanym kontakcie z Bogiem.

Chuck D. Pierce i Rebecca Wagner Sytsema tłumaczą, że niezwykle istotną kwestią jest umiejętność „wychwycenia” Bożego głosu z tłumu głosów, które Boga chcą zagłuszyć. Czasami są to nasze pragnienia – tak usilnie Boga o coś prosimy, tak bezustannie o danym pragnieniu myślimy, że wydaje się nam, iż Bóg objawia nam swoje przesłanie, obiecując, że nasze prośby i modlitwy zostaną spełnione. Innym poważnym problemem może być ingerencja złego. Szatan chce oddalić człowieka od Boga, wprowadzić chaos w naszą relację z Najwyższym przez podsuwanie swoich "wskazówek".

Gdy Bóg mówi do Ciebie to także znakomite kompendium, w którym czytelnik znajdzie wiele informacji, interpretacji czy też cytatów zaczerpniętych z Pisma Świętego, a dotyczących oczywiście sposobów, na jakie Bóg kontaktuje się ze swoim ludem. Wiele miejsca poświęcono w publikacji interpretacji i znaczeniu symboli, jakie mogą pojawiać się w snach zsyłanych przez Boga człowiekowi. Autorzy szczegółowo analizują także znaczenie hebrajskich słów, których użyto w Piśmie Świętym do określania proroków.

Książka Chucka D. Pierce’a i Rebeki Wagner Sytsemy to także zbiór fachowych i praktycznych rad oraz wskazówek, jak rozpocząć dialog – a nie monolog – z Bogiem. Autorzy krok po kroku pokazują, w jaki sposób można rozmawiać z Bogiem, jak notować i zapamiętywać słowa, które kieruje do człowieka Bóg i czego wystrzegać się, by relacja z Bogiem była pełna.

Chociaż książka Gdy Bóg mówi do Ciebie liczy niewiele ponad sto trzydzieści stron, to ogrom informacji, wskazówek i zawartej w niej wiedzy z naddatkiem przewyższa skromne gabaryty publikacji. Warto podkreślić, że do tego poradnika należy często wracać, za każdym razem odnajdując nowe informacje, które wcześniej mogły czytelnikowi umknąć. Usystematyzowana wiedza, poparta cytatami z Biblii i tekstów źródłowych sprawia, że książka powinna stać się lekturą obowiązkową dla wszystkich wierzących, którzy chcą każdego dnia umacniać swą więź z Bogiem.

Tagi: Gdy Bóg mówi do ciebie, Gdy Bóg mówi do ciebie recenzja, Gdy Bóg mówi do ciebie książka, Chuck D. Pierce Rebecca Wagner Sytsema Gdy Bóg mówi do ciebie, Chuck D. Pierce Rebecca Wagner Sytsema recenzja, Chuck D. Pierce Rebecca Wagner Sytsema książka, Chuck D. Pierce Rebecca Wagner Sytsema

Kup książkę Gdy Bóg mówi do ciebie

Sprawdzam ceny dla ciebie ...

Zobacz także

Zobacz opinie o książce Gdy Bóg mówi do ciebie
Książka
Gdy Bóg mówi do ciebie
Chuck D. Pierce, Rebecca Wagner Sytsema
Recenzje miesiąca
Tylko dla dorosłych
Nina Majewska-Brown
Tylko dla dorosłych
Pod naszym niebem
Sylwia Kubik
Pod naszym niebem
Ta, która musi umrzeć
David Lagercrantz
Ta, która musi umrzeć
Marzycielka
Katarzyna Michalak
Marzycielka
Ojciec, czyli o Pieronku
Szymon Wróbel
Ojciec, czyli o Pieronku
Kolory pawich piór
Jojo Moyes;
Kolory pawich piór
Coco i jej mała czarna sukienka
Annemarie Van Haeringen
Coco i jej mała czarna sukienka
Wariat na wolności. Autobiografia
Wojciech Eichelberger;
Wariat na wolności. Autobiografia
Pokaż wszystkie recenzje