Gdy Bóg mówi do ciebie

Wydawnictwo: KOINONIA
Data wydania: 2016-04-21
Kategoria: Duchowość, religia
ISBN: 9788364489198
Liczba stron: 136
Dodał/a recenzje: Magdalena Galiczek-Krempa

Ocena: 4.5 (2 głosów)

Wierzący człowiek - czy też człowiek poszukujący, który poczuł pragnienie kontaktu z Bogiem - najczęściej realizuje je poprzez modlitwę. Modlitwa może polegać na powierzaniu Bogu swoich najskrytszych tajemnic, na kierowaniu próśb o zdrowie, uleczenie czy siłę w znoszeniu codziennego cierpienia bądź też na odmawianiu pacierza – znanych wszystkim modlitw, takich jak „Ojcze nasz” czy „Wierzę w Boga”. Wielu z nas, modląc się, nie prowadzi z Bogiem rozmowy – jest to raczej nasz monolog, przekazanie naszych bolączek Najwyższemu bez próby usłyszenia jego odpowiedzi. Po zakończonej modlitwie odkładamy modlitewnik czy Pismo Święte i wracamy do codzienności bez chwili refleksji, bez zastanowienia, jakby modlitwa była kolejnym obowiązkiem, który każdego dnia należy „odhaczyć”.

Gdy Bóg mówi do Ciebie to ważna i interesująca publikacja, w której autorzy, Chuck D. Pierce i Rebecca Wagner Sytsema, pokazują, że dialog z Bogiem jest jak najbardziej możliwy, że każdy człowiek może – i to nie raz – usłyszeć w swoim życiu głos Boga. Najważniejsze to, jak podkreślają autorzy, nauczyć się słuchać i umiejętnie korzystać z narzędzi, jakie powierzył człowiekowi Bóg. Regularna i uważna lektura Pisma Świętego, wsłuchiwanie się w rady i słowa kaznodziejów czy wypełnianie przeznaczenia, opartego na Bożych proroctwach wobec człowieka sprawia, że wierni mogą trwać w nieprzerwanym kontakcie z Bogiem.

Chuck D. Pierce i Rebecca Wagner Sytsema tłumaczą, że niezwykle istotną kwestią jest umiejętność „wychwycenia” Bożego głosu z tłumu głosów, które Boga chcą zagłuszyć. Czasami są to nasze pragnienia – tak usilnie Boga o coś prosimy, tak bezustannie o danym pragnieniu myślimy, że wydaje się nam, iż Bóg objawia nam swoje przesłanie, obiecując, że nasze prośby i modlitwy zostaną spełnione. Innym poważnym problemem może być ingerencja złego. Szatan chce oddalić człowieka od Boga, wprowadzić chaos w naszą relację z Najwyższym przez podsuwanie swoich "wskazówek".

Gdy Bóg mówi do Ciebie to także znakomite kompendium, w którym czytelnik znajdzie wiele informacji, interpretacji czy też cytatów zaczerpniętych z Pisma Świętego, a dotyczących oczywiście sposobów, na jakie Bóg kontaktuje się ze swoim ludem. Wiele miejsca poświęcono w publikacji interpretacji i znaczeniu symboli, jakie mogą pojawiać się w snach zsyłanych przez Boga człowiekowi. Autorzy szczegółowo analizują także znaczenie hebrajskich słów, których użyto w Piśmie Świętym do określania proroków.

Książka Chucka D. Pierce’a i Rebeki Wagner Sytsemy to także zbiór fachowych i praktycznych rad oraz wskazówek, jak rozpocząć dialog – a nie monolog – z Bogiem. Autorzy krok po kroku pokazują, w jaki sposób można rozmawiać z Bogiem, jak notować i zapamiętywać słowa, które kieruje do człowieka Bóg i czego wystrzegać się, by relacja z Bogiem była pełna.

Chociaż książka Gdy Bóg mówi do Ciebie liczy niewiele ponad sto trzydzieści stron, to ogrom informacji, wskazówek i zawartej w niej wiedzy z naddatkiem przewyższa skromne gabaryty publikacji. Warto podkreślić, że do tego poradnika należy często wracać, za każdym razem odnajdując nowe informacje, które wcześniej mogły czytelnikowi umknąć. Usystematyzowana wiedza, poparta cytatami z Biblii i tekstów źródłowych sprawia, że książka powinna stać się lekturą obowiązkową dla wszystkich wierzących, którzy chcą każdego dnia umacniać swą więź z Bogiem.

Kup książkę Gdy Bóg mówi do ciebie

Zobacz także

Zobacz opinie o książce Gdy Bóg mówi do ciebie
Recenzje miesiąca
Cudowna podróż
Selma Lagerlöf
Okładka książki - Cudowna podróż
Mój Wielki Tydzień
Ewa Monastyrska
Okładka książki - Mój Wielki Tydzień
Jano i Wito. W trawie
Wiola Wołoszyn
Okładka książki - Jano i Wito. W trawie
Powiedz wreszcie prawdę
Dana Reinhardt
Okładka książki - Powiedz wreszcie prawdę
Pokaż wszystkie recenzje
Reklamy