Zdjęcie - Paweł Lisicki

Paweł Lisicki


Paweł Lisicki jest pisarzem, dziennikarzem, publicystą, autorem esejów i tłumaczem literatury. Od 2013 roku pełni funkcję redaktora naczelnego tygodnika „Do Rzeczy". 

Paweł Lisicki - biografia, życie i twórczość

Paweł Lisicki z wykształcenia jest prawnikiem, wcześniej był absolwentem XLI Liceum Ogólnoszktałcącego im. Lelewela w Warszawie. W czasie studiów należał do Niezależnego Zrzeszenia Studentów, był działaczem podziemnym, jedną z osób przeciwnych raydykałom. 

Paweł Lisicki po przemianach ustrojowych został dziennikarzem. Pracował w „Życiu Warszawy", jego teksty ukazywały się na łamach miesięcznika „Znak" oraz „Przeglądu Politycznego". Współpracował z „Rzeczpospolitą", był zastępcą redaktora naczelnego tej gazety w latach 2004-2005. Odszedł z redakcji, gdy z „Rzeczpospolitej" został zwolniony Bronisław Wildstein za ujawnienie tak zwanej „listy Wildsteina". 

Paweł Lisicki po latach wrócił do „Rzepy" i został jej redaktorem naczelnym. Prowadził też czasopisma „Do Rzeczy" i „Uważam Rze".  Lisicki wierzy w media tożsamościowe – uważa, żę powinny one budować wspólnotę odbiorców. 

Paweł Lisicki jest również autorem licznych książek dotyczących wiary chrześcijańskiej, między innymi Grób rybaka oraz System diabła. Blog. z piekła rodem

Paweł Lisicki - twórczość

Paweł Lisicki - wiadomości

Paweł Lisicki - publicystyka

Cytaty Autora

Wszyscy ludzie mogli być szczęśliwi pod warunkiem, że ze swojego grona usuną tych, którzy takiej koncepcji szczęścia przyjąć nie chcieli i doczesnemu dobrobytowi przeciwstawiali fikcję niebieską.


Więcej

Wystarczy delikatnie przesunąć sens słów i ludzkość wpadła w moje sidła jak śliwka w kompot.


Więcej
Wszystkie cytaty tego autora Dodaj cytat tego autora
Reklamy