System wyborczy w Rzeczypospolitej Polskiej

Wydawnictwo: Zakamycze Kantor Wydawniczy
Data wydania: 2002
Kategoria: Polityka
ISBN: 83-7444-260-3
Liczba stron: 190
Dodał/a książkę: Autor X

Ocena: 0 (0 głosów)

Prezentowane opracowanie składa się z siedmiu rozdziałów. W rozdziale I, mającym charakter wstępny, przedstawiono problematykę istoty demokracji przedstawicielskiej, funkcje wyborów oraz scharakteryzowano mandat przedstawicielski. W rozdziale II zatytułowanym "Zasady polskiego prawa wyborczego" zostały szeroko omówione wszystkie obowiązujące obecnie w Polsce zasady wyborów, a mianowicie zasady: powszechności, równości, bezpośredniości, tajności (głosowania), wyborów proporcjonalnych oraz wyborów większościowych. W kolejnym, III rozdziale przedstawiono szczegółowo system wyborczy do Sejmu i Senatu. Autorzy zrezygnowali z rozdzielania systemu wyborczego do Sejmu i Senatu na dwa rozdziały. Wynika to m.in. z faktu, że wybory do tych dwóch organów reguluje jedna ordynacja, która zawiera wiele przepisów wspólnych. Omawianie tych wyborów osobno musiałoby prowadzić do wielu niepotrzebnych powtórzeń.

Kup książkę System wyborczy w Rzeczypospolitej Polskiej

Opinie o książce - System wyborczy w Rzeczypospolitej Polskiej

Reklamy