Nowości

Finanse lokalne. Wybrane zagadnienia
Leszek Patrzałek Wydawnictwo:

Książka jest kolejną z cyklu monografii pokonferencyjnych ukazujących się corocznie (od 2002 r.) pod redakcją naukową prof. dr. hab. Leszka Patrzałka.˙Zawarte w niej artykuły traktują o różnorodnych, aktualnych... czytaj dalej

Europejski wymiar edukacji
Ewa Siellawa-Kolbowska Wydawnictwo:

Z recenzji dr hab. Mirosławy Grabowskiej, socjologa, pracownika akademickiego Instytutu Socjologii UW, dyrektora CBOS\"...książka stanowi cenną - nowatorską i wielostronną- prezentację problematyki edukacyjnej... czytaj dalej

Prawo podatkowe Teoria instytucje funkcjonowanie
Bogumił Brzeziński Wydawnictwo:

Założeniem redakcyjnym tego opracowania było przedstawienie poszczególnych zagadnień w sposób możliwie syntetyczny, oddający istotę zagadnienia i podstawowe dylematy, jakie ma do rozwiązania ich badacz. Programowo... czytaj dalej

Zasada poszanowania praw czlowieka w europejskim prawie wspólnotowym
Izabela Justyńska Wydawnictwo:

Głównym celem pracy jest zbadanie znaczenia zasady ogólnej poszanowania praw człowieka jako kategorii prawa międzynarodowego, a także krajowego.Istotne jest także przeanalizowanie jej wpływu na kształtowanie... czytaj dalej

Obowiązek współpracy gospodarczej w prawie antymonopolowym
Marek Krzysztof Kolasiński Wydawnictwo:

Doświadczenia XX wieku nie pozostawiają wątpliwości, iż jedynym modelem gospodarczym, który zdaje egzamin w warunkach globalnej rywalizacji jest system opierający się na własności prywatnej, swobodzie umów... czytaj dalej

Sytuacja administracyjno prawna mniejszości narodowych i etnicznych w Polsce
Elżbieta Kurzępa Wydawnictwo:

Celem opracowania jest przedstawienie sytuacji administracyjnoprawnej mniejszości narodowych i etnicznych w Polsce oraz dokonanie jej oceny.Praca składa się z czterech rozdziałów.Rozdział I. Definicje mniejszości... czytaj dalej

Prawo finansów publicznych i prawo podatkowe Kazusy
Adam Biegalski Wydawnictwo:

Książka jest zbiorem kazusów z dziedziny prawa finansów publicznych i prawa podatkowego. Ćwiczenia przeznaczone dla studentów wydziałów prawa.... czytaj dalej

Zarzadzanie ryzykiem katastroficznym w nieruchomościach. Rozwiązania ubezpieczeniowe w Polsce i na świecie
Marzena Bac Wydawnictwo:

Wielkość strat wywołanych działaniem sił natury wykazuje tendencję rosnącą mimo rozwoju techniki służącej meteorologii, hydrologii czy sejsmologii oraz innych dziedzin nauki pomocnych w przewidywaniu zjawisk... czytaj dalej

Rosja i jej duchowość Proza \"pierwszej fali\" emigracji rosyjskiej
Monika Sidor Wydawnictwo:

Literatura pierwszej fali emigracji rosyjskiej stanowi niezwykle różnorodny i ciekawy obiekt badań naukowych. Niniejsza praca podejmuje je jedynie w nieznacznej części. Wyjątkowe bogactwo życia kulturalnego... czytaj dalej

Papieże wobec problemów teologicznych XIX wieku
Michał Chaberek OP Wydawnictwo:

Zagadnienia teologii XIX wieku stanowią raczej białą plamę na mapie polskich publikacji z zakresu historii teologii. [...]Podejmując temat teologii XIX wieku, trzeba zauważyć, że nie był to łatwy czas ani dla... czytaj dalej

Recenzje miesiąca
Czego uszy nie widzą
Tyszka Agnieszka
Śmierć na śniegu
Konrad Staszewski
Uciec jak najbliżej
Barbara Ciwoniuk