Recenzja książki: Następny papież. Urząd Piotra i misja Kościoła

Recenzuje: Danuta Szelejewska

Rysujący się obraz Kościoła, z ogromem wyzwań i historycznych zawirowań, wymaga odpowiedzialnego podejścia ludzi wierzących. Tworzący Kościół chrześcijanie wciąż powoływani są do uczestnictwa w zbawczej misji Chrystusa, a kluczową rolę bez wątpienia odegra Następny papież. Publikacja Wydawnictwa W drodze pokazuje, do jak bardzo odpowiedzialnych zadań będzie się musiał przygotować kolejny sukcesor na tronie Piotrowym.

Książka Następny papież. Urząd Piotra i misja Kościoła wyjaśnia wiele spornych kwestii. Określając wymagania, jakie w obecnej epoce czekać będą przyszłego następcę świętego Piotra, George Weigel bierze pod uwagę różne dziedziny życia. Postrzega nową ewangelizację jako wielką strategię Kościoła XXI wieku, przygląda się naturze i funkcjom urzędu Piotrowego, zwraca uwagę na katolicyzm wiary (przejrzysta doktryna i objawianie miłosierdzia Bożego) oraz kryzys osoby ludzkiej. Podkreśla konieczność wzmocnienia Episkopatu, zreformowania procesu wyboru biskupów, przyspieszenia reformy kapłaństwa i życia konsekrowanego oraz przypomnienia katolikom świeckim o ich powołaniu do bycia uczniami. Snuje refleksje związane z potrzebą podjęcia gruntownej reformy administracyjnej i finansowej Stolicy Apostolskiej. Przypomina o konieczności wzmocnienia dążenia do jedności chrześcijan oraz wspierania dialogu międzyreligijnego. Jest pewien, że przez życie kolejnego następcy musi przeświecać łaska Boża oraz że będzie on potrzebował modlitewnego wsparcia katolickiego świata.

Publikacja Wydawnictwa W drodze jest lekturą specjalistyczną, na co wskazuje treść omawianych zagadnień, a także posiłkowanie się przez autora refleksjami świętych oraz przemyśleniami teologów, filozofów, publicystów, osób konsekrowanych i świeckich. Autor przytacza fragmenty dokumentów Kościoła oraz wypowiedzi papieskich. Nie brakuje obszernie omówionych faktów historycznych. Na początku rozdziałów znalazły się cytaty z Pisma Świętego Nowego Testamentu (wraz z siglami). Pierwsze zdanie każdego rozdziału zapisano drukowanymi literami, co pozwala na zaakcentowanie myśli przewodniej. Niektóre zwroty zaznaczono rozstrzeloną czcionką, inne – kursywą. Pomocą służą przypisy dolne, które oprócz wyjaśnień zawierają również źródła bibliograficzne.

Napisana interesującym i całkowicie zrozumiałym językiem książka Następny papież. Urząd Piotra i misja Kościoła spotka się z aprobatą szerokiego grona odbiorców. Ponieważ obecne czasy charakteryzują się promocją świeckich wartości, na plan pierwszy wysuwa się sprawa chrześcijańskiej tożsamości. Pytanie, jakie stanowisko w powyższych zagadnieniach zajmie następny papież, sprawia, że po lekturę sięgnie z pewnością wielu czytelników.

Tagi:

Kup książkę Następny papież. Urząd Piotra i misja Kościoła

Sprawdzam ceny dla ciebie ...

Zobacz także

Zobacz opinie o książce Następny papież. Urząd Piotra i misja Kościoła
Inne książki autora
Boży wybór. Papież Benedykt XVI i przyszłość Kościoła Katolickiego
George Weigel 0
Okładka ksiązki - Boży wybór. Papież Benedykt XVI i przyszłość Kościoła Katolickiego

Kolejna książka autora najlepszej biografii Jana Pawła II. Tym razem jest to niezwykle intrygujący, świetnie łączący elementy kronikarstwa, biografii,...

Lekcje nadziei
George Weigel 0
Okładka ksiązki - Lekcje nadziei

Ostatnia lekcja naszego Papieża. Jan Paweł II zmieniał życie każdego, kto się z nim zetknął. Stawał się autorytetem, wzorem, często kimś bliskim. Niezwykła...

Zobacz wszystkie książki tego autora