Sofokles


Sofokles to wybitny tragik starożytnej Grecji. Jest jednym z trzech, których przynajmniej jedna sztuka przerwała do współczesności. W Atenach był najsłynniejszym dramatopisarzem, który często wygrywał w konkursach dramatycznych. Zajmował się również polityką, a nawet był uznany za kapłana. 

Sofokles - biografia, życie i twórczość

Sofokles najprawdopodobniej urodził się w 496 roku p.n.e. i był członkiem społeczności w gminie Kolonos w Attyce (dziś to miejsce znajduje się na przedmieściach Aten).

Sofokles – wczesne lata

Badacze nie są zgodni, co do tego, czy Sofokles przyszedł na świat w rodzinie kupieckiej, czy w rodzie arystokratycznym. Zakłada się, że jego ojciec był majętnym wytwórcą zbroi, posiadającym własną manufakturę.

Rodzina Sofoklesa była niezwykle zamożna, a sam dramatopisarz już w młodym wieku zyskiwał dobre wykształcenie. Był wychowywany w myśl zasady kalokagatia, zgodnie z którą dobro wewnętrzne i piękno szły ze sobą w parze. Mając zaledwie 16, czy też 15 lat Sofokles został wybrany do chóru chłopięcego, w którym pełnił rolę kierownika. 

Sofokles – dalsze życie

W młodym wieku zaczął tworzyć dramaty, a także był aktorem. Mając 28 lat stanął do zawodów dionizyjskich. Zajął pierwsze miejsce i pokonał tym samym dotychczasowego mistrza Ajschylosa. Wielokrotnie brał udział w tych zawodach i aż 24 razy zdobył pierwsze miejsce. 

Pełnił także różne stanowiska jako polityk, między innymi w służbie publicznej w administracji, a także jako skarbnik Związku Delijskiego. To pokazuje nie tylko jak dużym poważaniem wśród społeczeństwa cieszył się Sofokles, ale też jak niezwykle majętny był. 

W 420 roku p.n.e. do Aten wprowadzono kult Asklepiosa. Wtedy właśnie Sofokles został wybrany na kapłana i we własnym domu stworzył ołtarz poświęcony bogu sztuki lekarskiej. Dzięki temu po śmierci zyskał przydomek Dexion, który oznaczał „odbiorca”.

Sofokles zmarł mając 90, lub 91 lat. Dożył więc naprawdę sędziwego wieku, a mimo tego nie doczekał końca wojny peloponeskiej. Mimo tego był świadkiem triumfu w wojnach perskich. Są różne teorie na temat śmierci tragika. Jedna z najbardziej znanych historii mówi o tym, że Sofokles zmarł z wysiłku próbując wyrecytować na jednym oddechu długie zdanie z jego utworu. Niektórzy twierdzili natomiast, że zakrztusił się winogronem na ateńskim festiwalu. Trzecia teoria mówi o tym, że umarł ze szczęścia po wygranej na Dionizjach. 

Jeśli chodzi o związki Sofoklesa, to jego żoną była obywatelka ateńska Nikostrata, z którą miał syna. Tragik wdawał się również w inne relacje. Miał syna z kochanką Theoris. Obaj jego potomkowie także zostali dramatopisarzami. Niektórzy badacze wspominają również o tym, że miał on słabość do innych mężczyzn. 

Sofokles – twórczość

Na przestrzeni całego swojego życia Sofokles stworzył 123 tragedie i dramaty satyrowe. Do dziś niestety przetrwały tylko nieliczne z jego dzieł, a mianowicie Antygona, Ajas, Król Edyp, Elektra, Filoktet, Trachinki i Edyp w Kolonie, który został dokończony przez wnuka tragika. 

W jego twórczości znacznie ograniczył on wpływy bogów na losy bohaterów. Ludzkie działania stały się więc dużo bardziej istotne i sprawcze, niż w dziełach poprzedników.

Jeśli chodzi o wprowadzone przez niego innowacje, to prawdopodobnie on zaczął tworzyć dzieła liczące sobie trzech aktorów. U niego po raz pierwszy pojawiły się monologi. 

Sofokles - twórczość

Okładka - Król Edyp
Król Edyp

Król Edyp Sofoklesa (V wiek p.n.e.), jeden z największych dramatów wszech czasów, przez Arystotelesa uznany za „najpiękniejszą tragedię”, mimo dwóch i pół tysiąca lat, jakie upłynęły od jego powstania...czytaj dalej

Okładka - Antygona
Antygona

To dzieło o charakterze uniwersalnym - niesie przekaz aktualny zawsze i wszędzie. Heroiczna bohaterka Sofoklesa przekonuje o istnieniu odwiecznych, niepisanych, tkwiących w nas praw moralnych, boskich z pochodzenia...czytaj dalej

Okładka - Edyp w Kolonie
Edyp w Kolonie

Edyp w Kolonie, Edyp w Kolonos – ostatni utwór napisany przez Sofoklesa. Jeden z trzech jego dramatów, przedstawiających tragedię Edypa; dwa pozostałe to Król Edyp i Antygona. Nie...czytaj dalej

Okładka - Elektra
Elektra

"Elektra" - to tragedia, której założenia tkwią w micie zemsty syna na matce za krew ojca....czytaj dalej

1

Sofokles - wiadomości

Cytaty Autora

Z żarów twej duszy mroźne mieciesz słowa.


Więcej

Z żarów twej duszy mroźne mieciesz słowa.


Więcej
Wszystkie cytaty tego autora Dodaj cytat tego autora
Reklamy