Znamy najlepsze książki katolickie 2014!

Data: 2014-04-10 10:02:09 Autor: Sławomir Krempa
News - Znamy najlepsze książki katolickie 2014!

Kilkadziesiąt książek zgłoszonych przez polskich wydawców rywalizowało o uznanie jurorów i internautów w konkursie i plebiscycie "Najlepsza książka katolicka 2014" - www.ksiazkakatolicka.pl. W głosowaniu internautów oddano ponad 15 tysięcy głosów. Które książki okazały się najlepsze? 

 

- Plebiscyt "Najlepsza książka katolicka" pomaga wyłonić tytuły nie tylko wartościowe pod względem literackim czy dopracowane pod względem edytorskim - podsumowywał Sławomir Krempa, redaktor naczelny. - To także plebiscyt pomagający wybrać publikacje, które mogą pomóc nam uporządkować wewnętrzny świat, służyć oparciem, czy też dawać świadectwo dobroci Boga. O uznanie czytelników rywalizują niebanalne świadectwa, niosące potężny ładunek ewangelizacyjny, pozycje warte rozpowszechnienia ku budowaniu doświadczenia wiary. 6 konkursowych kategorii, po 6 wyróżnień jury i czytelników. Oraz dwie książki szczególnie - ta, na którą oddano najwięcej głosów w obu etapach konkursu i ta, najwyżej oceniona przez jurorów. 

 

 

dokadTegoroczni zwycięzcy

 

Najwięcej głosów internautów i tytuł "Najlepszej książki katolickiej" otrzymała publikacja Dokąd zmierzasz Małgorzaty Kupiszewskiej (Wydawnictwo Apostolicum). - Zarówno krótkie teksty Małgorzaty Kupiszewskiej, warszawskiej dziennikarki i pisarki, jak też towarzyszące im reprodukcje obrazów oscylują wokół kolejnych stacji drogi krzyżowej oraz rozważań różańcowych - pisała o tej książce Karolina Mucha. - Czytelnicy trzykrotnie przemierzają drogę krzyżową, wpatrując się w przypominające witraże obrazy Franciszka Maśluszczaka, oszczędne, a przy tym przemawiające intensywnością barw dzieła Stanisława Rodzińskiego oraz nowoczesne i zaskakujące płótna Wojciecha Sadleya. Równocześnie wsłuchują się w słowa Kupiszewskiej, zawierające modlitwy za tych, którzy ich potrzebują (W wielkopostnej ciszy), analizy fragmentów Pisma Świętego (W majowych bzach) oraz – dzięki literackim alegoriom – kierujące uwagę czytelników na polskich świętych (W blasku promieni). Teksty te, dotykając spraw codziennych, pomagają w zmianie biernych obserwatorów, z przyzwyczajenia recytujących nazwy kolejnych stacji, w uczestników drogi krzyżowej. Może będą przypominać, że na Golgotę zmierzamy nie tylko podczas wielkopostnych nabożeństw, ale w każdej chwili życia?

 

Jlistaurorzy z kolei postanowili nagrodzić publikację Nello Scavo Lista Bergoglio.  - Przytoczone w opowieści świadectwa naocznych świadków tamtych wydarzeń oczyszczają papieża Franciszka ze stawianych mu czasem bezpodstawnych zarzutów - mówiła Danuta Szelejewska. - Jedni z detalami opisują, w jaki sposób udało im się uniknąć prześladowań, inni podają szczegóły dotyczące wyjścia z opresji, pozostali zaś przytaczają fakty wskazujące na niezaprzeczalny i bezpośredni wkład Jorge Mario Bergoglio, któremu zawdzięczają swój obecny status życia w wolności. Sympatia, jaką dziś cieszy się papież Franciszek, jest więc całkowicie uzasadniona. Warto sięgnąć po lekturę, by zyskać odpowiedzi na pytania dotyczące postawy Piotra naszych czasów i roli, jaką odegrał on w nocy argentyńskiej dyktatury. Warto poznać historie ludzi uratowanych przez jezuitę, którego dzisiaj nazywamy papieżem Franciszkiem.

 

 

listyNiezwykłe świadectwa

 

Prócz nagród głównych, w plebiscycie przyznano również wyróżnienia w poszczególnych kategoriach. W pierwszej z nich - "Świadectwa" - czytelnicy również wyróżnili publikację Dokąd zmierzasz. Jurorzy z kolei zwrócili uwagę na publikację Listy w butelce. 3 lata z 33 Małgorzaty Wałejko (Wydawnictwo W drodze). 

 

- „Telegram z innego świata i mapa prowadząca do ukrytych skarbów” to myśl przewodnia tekstów, jakie przez kilka lat umieszczane były na oficjalnej stronie polskich dominikanów. Listy w butelce to rodzaj dziennika, na który składają się niewielkie felietony i króciutkie wpisy, zawierające refleksje dotyczące zwykłej, szarej codzienności każdego z nas. Z zawartych w książce rozważań wynika, że wystarczy Bogu powierzyć swe troski, a wtedy życie stanie się piękniejsze i szczęśliwsze. Warto zgłębić to przesłanie. 

 

 

bycJak dobrze żyć?

 

Na pytanie to odpowiadały poradniki, rywalizujące w kolejnej spośród kategorii konkursowych. Najwięcej głosów czytelników i nagródę internautów otrzymała publikacja Johna i Kendry Smiley Być rodzicem. Siedem wyborów, jakich możesz dokonać, aby dobrze wychować dzieci (Wydawnictwo Święty Wojciech). - Trudna sztuka rodzicielstwa doczekała się poważnego wsparcia: poradnik Być rodzicem przygotowuje kobietę i mężczyznę do roli matki i ojca - podkreślała Danuta Szelejewska. - Propozycje siedmiu wyborów (rodzic, wzór, obecność, odwaga, dyscyplina z miłością, zgoda na sukcesy i porażki, modlitwa) oraz przyporządkowane do każdego z nich pięć kroków w zupełności wystarcza, by posiąść trudną sztukę rodzicielstwa. Dzięki lekturze przyszli oraz aktualni rodzice przekonają się, że otworem stoi przed nimi wielki przywilej, wielka szansa ale i wielka odpowiedzialność.

uwierz

 


Jurorzy w tej kategorii zwrócili uwagę na publikację Uwierz że możesz Jentezena Franklina. - By ubogacone marzeniami życie człowieka nie utraciło jasno określonego celu, nie może zabraknąć w nim nadziei na ich urzeczywistnianie. Z pomocą poszukującym światła w mroku, ale i pewnym jutra, przychodzi autor interesującego poradnika Uwierz że możesz, dzięki któremu czytelnikowi uda się odkryć swoją życiową misję, uchwycić się marzeń i je rozwinąć, by w końcu wspiąć się na sam szczyt. Gwarancją zamiany marzeń w rzeczywistość jest – według autora – zaufanie Bogu.

 

 

jestemKatechetyka, ewangelizacja

 

Wśród publikacji rywalizujących w obrębie tej kategorii wybór czytelników był jasny - to głośna książka "Jestem bardzo w rękach Bożych". Notatki osobiste 1962-2003 Jana Pawła II (Wydawnictwo Znak). - "Jestem bardzo w rękach Bożych" to lektura wyjątkowa, której źródło wzbudziło wiele emocji pozytywnych i negatywnych. Kanwą jej powstania stały się osobiste notatki Jana Pawła II, które – zgodnie z zapisem w papieskim testamencie – powinny zostać spalone. Ponieważ jednak tak się nie stało, czytelnikowi został podany klucz do zrozumienia duchowości Karola Wojtyły. "Jestem bardzo w rękach Bożych" to umieszczone na kartach książki czterdzieści lat godnej naśladowania duchowej drogi: płynące z głębi serca pytania oraz wzruszające wyznania, medytacje i modlitwy, zapiski będące świadectwem troski o cały Kościół. Bez wątpienia jest to dokument dla każdego.

 

ludzieKardynał Tagle jest nazywany "Wojtyłą z Azji" i uchodzi za jedynego duchownego, który doprowadzał Benedykta XVI do śmiechu. To człowiek słynący z poczucia humoru i jeden z najpopularniejszych kardynałów na Facebooku. Jego umiejętności jasnej, przystępnej komunikacji znalazły odzwierciedlenie w nagrodzonej w tej kategorii przez jurorów publikacji Ludzie Wielkiej Nocy. Nie jest to jednak książka błaha, skupiająca się na anegdotach. To ważna publikacja, zwracająca uwagę na rolę wspólnoty - nie tylko w Kościele, ale i we współczesnym świecie. Kardynał Tagle pokazuje, że Kościół żyje, gdy pozostaje blisko ludzi i gdy jest wspólnotą opartą na autentycznych więziach międzyludzkich. 

 

 

wierzacyDuchowość, modlitwa 

 

Pomimo tego, że wiara w Boga zakłada całkowite oddanie się i zaufanie, wielu ludzi odsuwa Go na dalszy plan. I do nich przede wszystkim skierowany jest poradnik Wierzący niePraktykujący, którego celem jest pomóc czytelnikowi w lepszym poznaniu Boga, otwarciu się na Niego oraz trwaniu w Jego bliskości. Książka Craiga Groeschela (Wydawnictwo Szaron) została nagrodzona przez jurorów. Jej autor przekreśla znak równości pomiędzy „wierzyć” a „znać”, wskazuje na moc modlitwy i przebaczenia, zachęca do dzielenia się wiarą z innymi. Te i wiele innych konstruktywnych propozycji bez wątpienia okażą się pomocne przede wszystkich dla ludzi wierzących ale – niestety – niepraktykujących. 

 

podrecznaCzytelnicy w tej kategorii najwięcej głosów oddali na Podręczną apteczkę duchową na każdy przypadek ojca Anselma Grüna (Wydawnictwo Święty Wojciech). - Ta niewielka książeczka jest skierowana zasadniczo do chrześcijan, ludzi religijnych, którzy chcą szukać pomocy w natchnionych wersach Pisma Świętego - mówi Damian Kopeć. Jest napisana prostym, zrozumiałym językiem. Jak zwykle u ojca Grüna, łączy on w niej własne i cudze doświadczenie duchowe i psychologiczne z prostą życzliwością wobec drugiego człowieka. Częścią ziemskiego życia człowieka są słabości, zmagania z nimi, porażki i zniechęcenia, myśli negatywne. Ważne jest, żeby mieć tego świadomość i w miarę własnych możliwości mądrze z nimi się mierzyć. Trud bowiem wzmacnia, pokorne pokonywanie własnych słabości czyni nas silniejszymi, lepszymi i bardziej wyrozumiałymi dla innych.

 

 

pedagogieBiografie, historia

 

Ponieważ – przynajmniej tak właśnie powinno być – człowiek Kościoła wychowywany jest w tradycji wrażliwości na potrzeby innych, ogromną rolę w kształtowaniu ludzi w pełni odpowiedzialnych odgrywają katolickie zgromadzenia zakonne. Ich doświadczeniami bez obaw mogą się posiłkować współcześni wychowawcy, nauczyciele oraz wszyscy ci, którzy dzieciom i młodzieży poświęcają długie lata swego życia. Pedagogie katolickich zgromadzeń zakonnych to maksimum inspiracji do działań innowacyjnych. Dlatego to właśnie publikacja Janiny Kostkiewicz i Kazimierza Misiaszka SDB (Oficyna Wydawnicza Impuls) zdobyła najwięcej głosów internautów.

 

niebojNagrodzona w tej kategorii przez jurorów książka Nie bój się żyć (Wydawnictwo Znak) to pasjonująca opowieść o niezwykłym człowieku, o Kazimierzu Badenim. O półkrwi Szwedzie, arystokracie ze znamienitego rodu, który został dominikaninem przyjmując imię zakonne Joachim. Daty, nazwiska, fakty zostały umiejętnie wkomponowane w pełną humoru, ciepłą, niespiesznie snutą biograficzną opowieść. Jej szczególną wartością są pyszne anegdoty nadające biografii ojca Joachima Badeniego wyjątkowego smaku. Tak wyjątkowego jak postać, której została ona poświęcona.

 

 

bibliaDla młodych czytelników

 

Bardzo ważne jest, by o wierze rozmawiać z najmłodszymi, by wpajać im wiedzę i żywą wiarę w Boga. Dlatego właśnie kategoria publikacji dla najmłodszych jest w przypadku tego plebiscytu ogromnie ważna. Jurorzy swą nagrodę przyznali książce Biblia na zawsze (Wydawnictwo WAM), zawierającej 50 wspaniale ilustrowanych opowiadań ze Starego i Nowego Testamentu. Jej lektura to doskonały sposób poznawania Boga przez całą rodzinę.

 

janRymowana opowieść o świętym naszych czasów pokazuje autentyczne oblicze tego, który zawsze i wszędzie umiał dostrzec Chrystusa w drugim człowieku. Treść nagrodzonej przez jurorów książeczki dla dzieci Święty Jan Paweł II (Wydawnictwo Święty Wojciech) oparta jest na faktach, obejmujących czasy od urodzenia Karola Wojtyły, poprzez beztroskie chwile dzieciństwa, górskie wspinaczki, teatralne zamiłowanie, wojenną pożogę, studia teologiczne, duszpasterstwo, piastowanie papieskiego urzędu, aż do choroby i śmierci. Zabawny język przekazu, kolorowe ilustracje oraz podsumowująca krzyżówka ucieszą wszystkie dzieci.

 

 

Nagrodzone w plebiscycie "Najlepsza książka katolicka" tytuły prezentowane są na stronie internetowej www.ksiazkakatolicka.pl Tam też można znaleźć więcej informacji o poszczególnych książkach. 

Zobacz także

Musisz być zalogowany, aby komentować. Zaloguj się lub załóż konto, jeżeli jeszcze go nie posiadasz.

Recenzje miesiąca
Schronisko dla ludzi
Wojciech Szlęzak
Schronisko dla ludzi
Ciało nie kłamie
Judy Melinek
Ciało nie kłamie
Antarabhawa
Przemysław Szulgit
Antarabhawa
Miłość to wybór. O terapii współuzależnień
Robert Hemfelt; Paul Meier; Frank Minirth
Miłość to wybór. O terapii współuzależnień
Bezkresny
Kenneth Oppel
Bezkresny
Lili w Krainie Baśni
Nadiia Prystai
Lili w Krainie Baśni
Kobiety wojowniczki
Iwona Kienzler
Kobiety wojowniczki
Pokaż wszystkie recenzje