Jak przeżyć w szkole

Wydawnictwo: WAM
Data wydania: 2012-09-28
Kategoria: Poradniki
ISBN: 978-83-7505-934-2
Liczba stron: 260
Dodał/a recenzje: Danuta Szelejewska

Ocena: 3 (1 głosów)

Nauczyciel jest tym, kto odgrywa zasadniczą rolę w kształtowaniu świadomości i postępowania powierzonych sobie wychowanków. Dbając o indywidualny rozwój każdego z nich, ze względu na ogrom pracy włożony w osiągnięcie wyraźnie określonych celów, w pełni zasługuje na szacunek i najwyższe poważanie. Ponieważ jednak współczesne czasy niosą ze sobą krytykę nauczycielskiego powołania, owa funkcja służby staje się jedną z najbardziej podważanych pod względem przydatności i widocznych końcowych efektów. Książka Jak przeżyć w szkole jest wspaniałym poradnikiem, ustosunkowującym się do zjawiska nietolerancji i krytykanctwa oraz stanowiska zajmowanego przez sumiennie wypełniających swoje zadania pedagogów.


Przemyślenia autora opierają się na doświadczeniach ponad piętnastu tysięcy nauczycieli. Dogłębna analiza trzech kolejnych części książki pozwoli czytelnikowi nabrać respektu i uznania wobec osób nauczających, które potrafią dobro uczniów postawić na zasadniczym miejscu, pomimo bezzasadnego niezadowolenia ze strony rodziców i samych wychowanków; uchwycić przyczyny oraz zależności, wpływające na ogólną bezradność, rozczarowanie i poczucie niemocy nauczycieli; poznać najlepsze sposoby, pozwalające stanąć nie tylko ponad uprzedzeniami i pretensjami, ale również wciąż powiększającą się biurokracją, decyzjami władz oświatowych oraz ogólnymi wymaganiami współczesnej szkoły.


Refleksje Reinholda Millera bez wątpienia wzbudzą zainteresowanie czytelników. Autor uświadamia istniejące w środowisku szkolnym zagrożenia, przeszkody, lęki, ograniczenia oraz oczekiwania, kładzie nacisk na potrzebę wytrzymałości i odporności, akcentuje obecność szkolnych zależności, wreszcie - rozważa możliwości wyjścia z sytuacji problemowych. Pomocą służą zamieszczone w publikacji wypowiedzi nauczycieli (zaznaczono je kursywą), konkretne rozwiązania, adekwatne do „pomysłowych” uczniowskich zachowań, ćwiczenia, tabelki, wyliczenia, wykresy, dialogi i porównania. Refleksje szczególnie warte zapamiętania zamieszczono w ramkach. Pozycja zawiera również przypisy (w tekście) oraz bibliografię (niestety, wyłącznie niemieckojęzyczną).


Zawód pedagoga szkolnego – na pozór tylko łatwy, bezproblemowy, niosący z sobą ogrom wolnego czasu i beztroskiej codzienności – w rzeczywistości pretenduje do miana jednego z najbardziej pracowitych i czasochłonnych. Dydaktyczna jakość nauczycieli – według niektórych – pozostawia wiele do życzenia. Jak jest rzeczywiście – najlepiej wiedzą zainteresowani. Skierowany do nauczycieli i wychowawców poradnik Jak przeżyć w szkole, pomoże każdemu z nich zrozumieć istniejącą rzeczywistość i ustosunkować się do niej.

Kup książkę Jak przeżyć w szkole

Zobacz opinie o książce Jak przeżyć w szkole
Reklamy