gringo3030 myśli,wiersze i pierdoły
oceniajcie sami

Wątki:

Moja ostatnia proza

Moje książki

Moi przyjaciele

Birgitta

Moje linki


Licznik

Odsłon: 2349
Osób: 2345
Notatkę dodano:2013-06-15 09:11:43

Szczerze,to bo­je sie jut­ra...bo­je sie przes­tac Kochac
Bo­je sie,ze zaczne niena­widzic...
Te­raz sie bo­je,za­razn tez...Siebie sie bo­je,bo pot­ra­fi­lem tak bar­dzo siebie zniena­widzic...Przep­raszam,ja nap­raw­de nie mam ni­ko­go...a to tak cho­ler­nie bo­li...Sa­mot­nosc w tlu­mie dooko­la.Ta mysl mo­ja jest naj­lep­sza:Jes­li w tlo­ku dos­kwiera Ci sa­mot­nosc...Gdy sen nie nad­chodzi,po­mi­mo zmecze­nia...Gdy juz sam nie wiesz,czy prag­niesz by szczes­cie wro­ci­lo,czy znik­nac,przes­tac is­tniec wo­lisz...Gdy mys­le­niem za­bo­jasz resztke wiary i nadzieje...Pocze­kaj,zy­cie to tyl­ko krot­ka chwi­la kto­ra za­raz Ci przej­dzie...
Jak to jest,ze czlo­wiek przes­ta­je prag­nac,chciec?Jed­ni wi­nia za przeszlosc,drudzy prag­na gwa­ran­cji na przyszlosc...a co ja czaj­nik z ser­wi­su jes­tem?Ja nie umiem zyc dzis.Bo­ze,jak ja pot­rze­bu­je jak ma­le dziec­ko wyp­la­kac sie w piers...Wie­rzy­lem w kaz­de slo­wo...Chcialem dac z siebie wszys­ko,lecz juz pra­wie nie ma mnie.pus­ty brzek...dob­ra­noc ma Spo­wied­niczko.Przep­raszam za to wszys­tko


Brak komentarzy

-------------------------------------------------------------------


Notatkę dodano:2013-06-15 08:54:37

Wszys­tkie piek­ne slo­wa po­dob­no juz po­wie­dziano...Po co mo­wic sko­ro mil­cze­nie jest zlo­tem??Czyz­by niemi "mowili"piekniej?


Brak komentarzy

-------------------------------------------------------------------


Notatkę dodano:2013-06-15 08:53:22

Pra­wa na­daja in­sty­tuc­je sla­be,kto­re nie ma­jac in­nych moz­li­wos­ci w ten spo­sob kieru­ja ludzmi.Pan­stwo po­win­no na­dawac oby­wate­lom przy­wile­je,za to ze sa,a nie obo­wiaz­ki i pra­wa,za zla­manie kto­rych karza.Niemo­ral­nosc po­lega na tym,ze mo­nopol na dob­ro­byt wladza po­zos­ta­wila sobie. 


Brak komentarzy

-------------------------------------------------------------------


Notatkę dodano:2013-06-15 08:52:38

 

Jes­li w tlo­ku dos­kwiera Ci sa­mot­nosc...Gdy sen nie nad­chodzi,po­mimo zmecze­nia...Gdy juz sam nie wiesz,czy prag­niesz by szczes­cie wro­cilo,czy znik­nac,przes­tac is­tniec wo­lisz...Gdy mys­le­niem za­bojasz resztke wiary i nadzieje...Pocze­kaj,zy­cie to tyl­ko krot­ka chwi­la kto­ra za­raz Ci przejdzie..


Brak komentarzy

-------------------------------------------------------------------


Blog granice.pl. Ta strona jest nieoderwalna częścią serwisu www.granice.pl właściciela firmy W&w. 2008-2017