Biurwa męska
Video meliora proboque; deteriora sequor

Licznik

Odsłon: 31539
Osób: 31377

CYTATA

I choć w pełni świadomy charakteru rzeczywistości, jaka mnie otacza, choć umyślnie pozwalam sobie zapomnieć o całkowitym idiotyzmie tego, co robię, heroicznie jednak nie opuszczam swojej placówki. Cały swój czas spędzam w kolejce górskiej, całe moje życie to nieustający pęd przez nicość. [A.Huxley-Jak suche liście]

WSZYSTKO CO SIĘ DZIEJE, JEST W SWEJ ISTOCIE PODOBNE DO CZŁOWIEKA, KTÓREMU SIĘ PRZYTRAFIA [A.Huxley - "Kontrapunkt"]
Blog granice.pl. Ta strona jest nieoderwalna częścią serwisu www.granice.pl właściciela firmy W&w. 2008-2018