Recenzja książki: Bóg nie jest miły. Pułapka pluszowego chrześcijaństwa

Recenzuje: Danuta Szelejewska

Wyobrażenia o Bogu są bardzo urozmaicone. Niezależnie od ich różnorodności, dla człowieka autentycznie wierzącego Bóg jest niezmienny oraz żywy, jest Bogiem stawiającym wymagania, któremu warto się ofiarować i służyć, dla którego warto żyć i umierać. Propozycją Wydawnictwa W drodze jest publikacja Bóg nie jest miły, a jej tytuł jest w stanie skutecznie obudzić każdego, kto znalazł się w stanie chrześcijańskiego uśpienia, kto wpadł w Pułapkę pluszowego chrześcijaństwa.

Lektura jest interesująca. Poprzez rozważania zawarte w jedenastu rozdziałach Ulrich L. Lehner zaprasza czytelnika do poznania Boga Miłości. Rozpoczyna od zachęty do rozwijania w sobie umiejętności dostrzegania ładu w świecie (Bóg stworzenia). Przestrzega przed traktowaniem Boga jako kogoś, kto spełnia określone funkcje w społeczeństwie (Bóg nieużyteczny). Uświadamia konieczność otwarcia się na łaskę (Bóg naszych wyobrażeń) oraz przygląda kwestii sumienia (Bóg błyskawic i gromów). Analizuje postrzeganie Boga Starego Testamentu (Bóg strachu), wielorakie relacje z Nim (Bóg intymności), realność grzechu i ludzką odpowiedzialność (Bóg uległy). Rozważania autora dotyczą również sensu cierpienia (Bóg pociechy), modlitwy umożliwiającej człowiekowi skupienie się na Bogu i wzrost ufności według Jego woli (Bóg wcielenia), a także chrztu rozumianego jako dar łaski oraz odradzające źródło (Bóg powtórnych narodzin). Przeciwstawienie słabości i wszechmocy jasno pokazuje, że Ten, który istniał przed wszelkim czasem, postanowił stać się człowiekiem w osobie Chrystusa (Bóg przygody).

Autorskie przemyślenia Ulricha L. Lehnera zostały poparte refleksjami filozofów, teologów katolickich i protestanckich, mistyków, etyków, psychologów, ekologów, ludzi nauki, kultury i sztuki, pragmatyków oraz idealistów. Są również refleksje świętych, osób konsekrowanych i świeckich, ludzi wierzących oraz ateistów. Są także krótkie modlitwy i osobiste doświadczenia autora. Fragmenty biblijne opatrzono siglami. Niektóre cytaty zapisano w postaci wcięć, co czyni tekst bardziej przejrzystym. Pomocą służą również przypisy (wyjaśniające i bibliograficzne).

Publikacja Wydawnictwa W drodze należy do literatury specjalistycznej, co znacznie zawęża grono odbiorców. Przeciętny czytelnik odłoży ją na półkę, jednak zainteresowani tematem (poszukujący Boga żywego) odnajdą w niej skuteczną pomoc w scaleniu wiary z codziennym życiem. Wszystko zaś po to, by nabrać pewności, iż Bóg znajduje się na pierwszym (czyli właściwym) miejscu.

Tagi:

Kup książkę Bóg nie jest miły. Pułapka pluszowego chrześcijaństwa

<
Sprawdzam ceny dla ciebie ...

Zobacz także

Zobacz opinie o książce Bóg nie jest miły. Pułapka pluszowego chrześcijaństwa