reklama

Egzamin ósmoklasisty 2023: język polski – odpowiedzi i zadania, arkusz zadań 2023

Data: 2023-05-23 13:19:29 Autor: Piotr Piekarski
udostępnij Tweet

23 maja odbył się egzamin ósmoklasisty z języka polskiego 2023. Młodzi ludzie W całej Polsce zmierzyli się z arkuszem z języka polskiego. O co tym razem zapytano ósmoklasistów? Prezentujemy zadania i odpowiedzi do egzaminu ósmoklasisty 2023 z języka polskiego. 

Egzamin ósmoklasisty 2023 - jezyk polski zdjęcie ilustracyjneFotografia ilustracyjna / Karolina grabowska / Pexels
  • O 9 rano w szkołach podstawowych w całej Polsce przeprowadzono egzamin ósmoklasisty. 
  • Uczniowie zdawali język polski. 
  • Typowano twórczość romantyków. 
  • Zgodnie z przewidywaniami kluczowa była znajomość Balladyny Juliusza Słowackiego

Podczas tegorocznego egzaminu ósmoklasisty sprawdzano wiedzę o języku polskim i znajomość literatury zawartej w kanonie lektur szkolnych. Co wiadomo na temat zadań z tegorocznego egzaminu? 

Egzamin ósmoklasisty 2023 – język polski – zadania 

Przypomnijmy, że podobnie jak w poprzednich latach, także i w tym roku zadania na egzaminie ósmoklasisty zadania przygotowane zostały oparte były na wymaganiach egzaminacyjnych, a nie na podstawie programową. Wszystko z powodu sytuacji na świecie i konieczności przejścia na naukę zdalną w ciągu ostatnich trzech lat. Od przyszłego roku jednak egzamin będzie trudniejszy 

Może zainteresować cię także...

W związku z tym doszło do zmian w zakresie listy lektur obowiązkowych. Zdających nie zapytano o znajomość części lektur, liczba zadań nie była również tak duża, jak normalnie.

Arkusz egzaminacyjny pobrać można ze strony Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. My publikujemy proponowane odpowiedzi do zadań.

Artykuł jest aktualizowany! 

Egzamin ósmoklasisty 2023 – język polski – odpowiedzi 

Ważne! Odpowiedzi w poniższym artykule to propozycje przygotowane przez naszych redaktorów, a nie oficjalny klucz odpowiedzi! Proponowane odpowiedzi zostały pogrubione.

Zadanie 1.

Na podstawie przytoczonego fragmentu Balladyny oceń prawdziwość podanych stwierdzeń. Wybierz P, jeśli stwierdzenie jest prawdziwe, albo F – jeśli jest fałszywe.  

Informacja o tym, że królem została kobieta, wzbudziła emocje wśród zebranych. PRAWDA

Wydarzeniu na zamku towarzyszą niepokojące zjawiska w przyrodzie. PRAWDA

Zadanie 2.

Na podstawie przytoczonego fragmentu Balladyny oceń prawdziwość podanych stwierdzeń dotyczących głównej bohaterki. Wybierz P, jeśli stwierdzenie jest prawdziwe, albo F – jeśli jest fałszywe.

Balladyna ujawnia zgromadzonym fakty ze swojej przeszłości. FAŁSZ

Balladyna zamierza rządzić zgodnie z obowiązującym prawem. PRAWDA

Zadanie 3

Dokończ zdanie tak, aby było zgodne z treścią przytoczonego fragmentu Balladyny. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

W sali królewskiej w Gnieźnie

A. kanclerz namawia królową do wydawania surowych wyroków.

B. Balladyna zakazuje strażnikom rozdawania jedzenia ubogim.

C. Kostryn przestrzega zebranych przed okrutnymi rządami Balladyny.

D. zgromadzeni poddani proszą królową o stracenie jeńców wojennych.

Zadanie 4

Odwołując się do przytoczonego fragmentu i całego utworu Juliusza Słowackiego, ułóż podane niżej wydarzenia związane z losami Balladyny zgodnie z porządkiem chronologicznym. Wpisz litery B, C, D, E w kratki we właściwej kolejności, rozpoczynając od wydarzenia najwcześniejszego.

A. Otrucie wspólnika i objęcie tronu.

B. Udział w konkursie i pozbycie się siostry.

C. Ślub z Kirkorem i przeprowadzka do zamku.

D. Zabicie Grabca i przywłaszczenie korony Lecha.

E. Pożegnanie męża i rozpoczęcie znajomości z Kostrynem.

Właściwa kolejność: 

B -> C -> E -> D -> A

Zadanie 5

Wyjaśnij, do jakiej tajemnicy nawiązuje Balladyna w słowach: Już przeszłość zamknięta / W grobach… Ja sama panią tajemnicy. W odpowiedzi odwołaj się do znajomości całego utworu Juliusza Słowackiego.

Balladyna nawiązuje do zabójstw które Balladyna popełniła lub zleciła - Aliny, Grabca, Gralona, Kostryna i Pustelnika.

Zadanie 6

Cechą charakterystyczną świata przedstawionego w utworze Balladyna jest

A. czas akcji nieprzekraczający jednej doby.

B. łączenie elementów realistycznych i fantastycznych - właściwa odpowiedź

C. brak związku przyczynowo-skutkowego między wydarzeniami.

D. umiejscowienie rozgrywających się wydarzeń w jednym miejscu.

Zadanie 7

Który z podanych utworów Adama Mickiewicza należy do tego samego rodzaju literackiego co Balladyna? Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

Adam Mickiewicz Dziady - poprawna odpowiedź. 

Zadanie 8

Na lekcji języka polskiego uczniowie mieli za zadanie przygotować karty do gry z najważniejszymi informacjami dotyczącymi Balladyny. Autor jednej z kart nie zadbał jednak o poprawność interpunkcyjną. Wybierz zdanie, w którym interpunkcja jest niepoprawna.

Niepoprawne jest zdanie D: Żona Kirkora zapewniała męża o swoim uczuciu ale tak naprawdę go nie kochała.

Zadanie 9. (0–1)

Przeczytaj definicję wyrazu cel ze słownika języka polskiego.

1. «to, do czego się dąży»

2. «miejsce, do którego się zmierza»

3. «przedmiot lub osoba, których dotyczą zamierzone działania»

Na podstawie: www.sjp.pwn.pl.

W którym z podanych zdań użyto wyrazu cel w znaczeniu 3.? Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

A. Długo spierali się o to, jak szybko dotrzeć do celu.

B. Artykuł we wczorajszej prasie stał się celem ich żartów. - PRAWIDŁOWA ODPOWIEDŹ

C. Naszym celem jest sukces, o którym długo będzie się mówiło.

D. Celem ich podróży było zabytkowe miasteczko na południu kraju.

 Zadanie 10

Obejrzyj zamieszczony poniżej plakat do spektaklu teatralnego Balladyna.

Autor plakatu za pomocą różnych elementów graficznych przedstawił swoją interpretację utworu Juliusza Słowackiego. Wybierz dwa elementy graficzne i wyjaśnij ich sens w kontekście Balladyny.

Przykłady:

Korona jako symbol władzy, którą zdobyła Balladyna. 

Czarna opaska zasłaniająca oczy bohaterki nawiązuje do przestępstw, które popełniła Balladyna, by zdobyć władzę. 

Krew ściekająca po twarzy Balladyny nawiązuje do popełnionych przez bohaterkę zabójstw. 

Zadanie 11

Jolanta Maria Berent rozważa różny sposób rozumienia talentów.

Talentów może być wiele, a każdy człowiek może mieć w sobie talent, który nie musi być oczywisty.

Jolanta Maria Berent pokazuje, że dzięki znajomości swoich talentów możemy pozbyć się wad, jakie ten talent się wiąże.

Talenty wzbogacają nasze życie.

By rozwijać swój talent, trzeba dużo ciężkiej pracy.

Na różnych etapach życia możemy mieć różne talenty.

Jeśli nie pracujemy nad swoimi talentami, możemy je stracić.

Zadanie 12

Zadanie 12. (0–1) Oceń prawdziwość podanych stwierdzeń, odwołując się do tekstu Jolanty Marii Berent. Wybierz P, jeśli stwierdzenie jest prawdziwe, albo F – jeśli jest fałszywe.

Z tekstu wynika, że posiadane talenty inspirują ludzi do działania. PRAWDA

Z tekstu wynika, że tylko nieliczne osoby są obdarzone talentami. FAŁSZ

Zadanie 13. (0–1)

Spośród podanych pytań wskaż to, na które można znaleźć odpowiedź w 5. akapicie tekstu Jolanty Marii Berent. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

  1. A. Jak badacze definiują talent?
  2. B. W jaki sposób można odkryć swoje talenty?
  3. C. Czy posiadane talenty mogą mieć jakieś minusy?
  4. D. Jak pielęgnowanie talentów wpływa na nasze życie?

Zadanie 14. (0–2)

Czy treść poniższego rysunku jest zgodna z wymową tekstu Odblokuj swój talent? W uzasadnieniu sformułuj argument odnoszący się zarówno do tekstu Jolanty Marii Berent, jak i do rysunku.

Jest zgodna - na przykład dlatego że 

- w przypadku ślimaka jazda na deskorolce to nieoczywisty talent

- ślimak rozwija swój talent

Zadanie 15. (0–1)

Adam Małysz – znany skoczek narciarski – powiedział:

Sam dar nie wystarczy. On może w tobie drzemać i nigdy się nie obudzić, jeśli sam nie zechcesz go obudzić.

Czy wypowiedź Adama Małysza jest zgodna z treścią ostatniego akapitu tekstu Odblokuj swój talent? Uzasadnij odpowiedź. Nie cytuj sformułowań z tekstu Jolanty Marii Berent.

Tak - Jolanta Maria Berent również podkreśla, że nad własnym talentem trzeba pracować, a bez tego talent może zniknąć lub nigdy się nie ujawni.

Zadanie 17. (0–1)

Dokończ poniższe zdania. Wybierz odpowiedź spośród oznaczonych literami A i B oraz odpowiedź spośród oznaczonych literami C i D.

W wypowiedzeniu W kuchni sprawdzasz się najlepiej przy robieniu herbaty podkreślony wyraz to przysłówek w stopniu NAJWYŻSZYM. Zgodnie z zasadami poprawności ortograficznej partykułę nie z wyrazem najlepiej należy zapisać ROZDZIELNIE.

Zadanie 18. (0–3)

Zadaniem uczniów było również napisanie zaproszenia na premierę filmu zatytułowanego Łowcy talentów. 

Zadanie 19. (0–20)

Uczniowie mieli za zadanie napisanie wypracowania w formie rozprawki lub opowiadania. Należało odwołać się do lektury obowiązkowej, a praca powinna była lizyć co najmniej 200 wyrazów. Oto tematy: 

Temat 1.

Czy zgadzasz się ze stwierdzeniem, że to, jakimi jesteśmy ludźmi, zależy od nas samych? Napisz rozprawkę, w której przedstawisz swoje stanowisko. W uzasadnieniu odwołaj się do lektury obowiązkowej oraz do innego utworu literackiego.

Temat 2.

Napisz opowiadanie o Twoim spotkaniu z bohaterem wybranej lektury obowiązkowej. Wasza wspólna przygoda przekona Cię, że swój cel osiąga ten, kto wytrwale do niego dąży. Wypracowanie powinno dowodzić, że dobrze znasz wybraną lekturę obowiązkową.

REKLAMA

Zobacz także

Musisz być zalogowany, aby komentować. Zaloguj się lub załóż konto, jeżeli jeszcze go nie posiadasz.

Książka
Balladyna
Juliusz Słowacki10
Okładka książki - Balladyna

Historia dwóch sióstr, Aliny i Balladyny pozostaje nadal w sercach czytelników. Książka jest jednym z lepszych przedstawień występującego...

dodaj do biblioteczki
Reklamy
Recenzje miesiąca
Elektromagnetyzm i jego tajemnice
S. Kaid-Salah Ferrón
Elektromagnetyzm i jego tajemnice
Człowiek z bursztynu
Tomasz Ołdziejewski; Sylwia Winnik
Człowiek z bursztynu
Królewska guwernantka
Wendy Holden ;
Królewska guwernantka
Płezent – carkiem niekotrzebna rzecz
Agnieszka Suchowierska ;
Płezent – carkiem niekotrzebna rzecz
Diament i Róża
Karolina Winiarska
Diament i Róża
Nić przeznaczenia
Anna Sakowicz
Nić przeznaczenia
Mąciciel
Paweł Beręsewicz
Mąciciel
Emilka i potwory z legend
Kamila Stokowska
Emilka i potwory z legend
Podróż w niechciane
Danuta Chlupová
Podróż w niechciane
Pokaż wszystkie recenzje