Zdjęcie - Juliusz Słowacki

Juliusz Słowacki

(1809-09-04) - (1849-04-03)

Juliusz Słowacki, szczycący się herbem Leliwa to jeden z trzech Narodowych Wieszczów i najwybitniejszych poetów romantyzmu, stawiany na równi z Adamem Mickiewiczem czy Zygmuntem Krasińskim.

Juliusz Słowacki - biografia, życie i twórczość

Juliusz Słowacki to poeta, autor dramatów, listów. Stworzył nowy nurt filozoficzny – filozofię genezyjską (pneumatyczną). Mistyk, przez krótki okres łączony z polskim mesjanizmem. 

W swojej twórczości Juliusz Słowacki opisywał kwestie dotyczące walki narodowowyzwoleńczej. Zastanawiał się nad przyczynami utraty niepodległości przez Polskę i sposobami wyjścia z niewoli, zastanawiał się nad tym, jaka powinna być Polska. Ale Słowacki tworzył też uniwersalne. Zachwyca mistycyzm twórczości Słowackiego, potęga wyobraźni poety, jego metaforyka i leksyka. Poruszają pieśni zanurzone w Oriencie, ludowości, słowiańszczyźnie. Umiejętnie tworzył nastrój wierszy, sprawnie posługiwał się słowem. Miał doświadczenia mistyczne i przekuwał je zarówno w pamiętnikach, jak i liryce – dzięki temu uznany za jednego z największych mistyków poezji, razem z Norwidem i Micińskim. 

Twórczość Słowackiego ukształtowała kolejne pokolenia poetów, między innymi młodopolan, twórców dwudziestolecia międzywojennego. Do inspiracji Słowakim przyznawali się między innymi Baczyński czy Lechoń. Słowackiego upamiętniono w 2009 roku, ustanawiając rok imienia tego poety. 

Juliusz Słowacki - twórczość

Okładka - Dziennik niektórych dni mego życia
Dziennik niektórych dni mego życia

Dziennik niektórych dni mego życia Juliusza Słowackiego przedstawia czytelnikowi wszystkie, nigdy dotąd nie zebrane, a często w ogóle pomijane w wydaniach dziennikowe notatki poety, zapisywane...czytaj dalej

Okładka - Dzieła wybrane
Dzieła wybrane

Wybór czterech klasycznych dramatów jednego z najwybitniejszych polskich poetów i dramaturgów - Juliusza Słowackiego: "Maria Stuart", "Balladyna", "Mazepa" i "Lilla Weneda". Bibliofilskie wydanie ilustrowane...czytaj dalej

Okładka - Mazepa
Mazepa

Głównym bohaterem jest młody Iwan Mazepa, paź i dworzanin królewski – przyszły hetman kozacki. Akcja toczy się w XVII wieku na zamku wojewody, którego odwiedza król Jan II...czytaj dalej

Okładka - Kordian
Kordian

Główny boahater, Kordian, który chce walczyć za ojczyznę, jest słaby, wypalony, sparaliżowany pesymizmem i nostalgią, a każde jego działanie krępuje wybujała wyobraźnia, sprawiająca, że i on staje się igraszką szatana....czytaj dalej

Okładka - Kordian. Beniowski
Kordian. Beniowski

Ta książka nie posiada jeszcze opisu....czytaj dalej

Okładka - Zachwycenie i inne utwory
Zachwycenie i inne utwory

Zbiór najpiękniejszych wierszy jednego z najwybitniejszych poetów okresu Romantyzmu, zaliczanego niegdyś, obok Mickiewicza i Krasińskiego, do tradycyjnego kanonu romantycznego "trójcy wieszczów"...czytaj dalej

Okładka - Lilla Weneda
Lilla Weneda

Tragedia podbitego narodu Wenedów przedstawiona jest w utworze w stylistyce bliskiej mitologii celtyckiej, osjanizmowi i mitologii nordyckiej. W celu zdemaskowania postaw upadłych moralnie bohaterów...czytaj dalej

Okładka - Fantazy
Fantazy

"Fantazy czyli Nowa Dejanira", zwany też "Niepoprawni" (powst. 1841-1846, wyd. 1866) to dramat złożony, łączący elementy tragiczne i komediowe, ironiczna prezentacja romantycznej mody i stylu bycia, która powoli...czytaj dalej

Juliusz Słowacki - wiadomości

Juliusz Słowacki - publicystyka

Cytaty Autora

Błyskawica trwa dłużej niż te wszystkie lata,Zbiegłe męczarnią dla świata;


Więcej

Chciałbym bliznę Kaimazmazać z mego czoła,Pierwszy wzrok ludzi czoło samobójcy bada…


Więcej
Wszystkie cytaty tego autora Dodaj cytat tego autora
Reklamy