Quantcast
Zdjęcie - Juliusz Słowacki

Juliusz Słowacki

(1809-09-04) - (1849-04-03)

Juliusz Słowacki, szczycący się herbem Leliwa to jeden z trzech Narodowych Wieszczów i najwybitniejszych poetów romantyzmu, stawiany na równi z Adamem Mickiewiczem czy Zygmuntem Krasińskim.

Juliusz Słowacki - biografia, życie i twórczość

Juliusz Słowacki to poeta, autor dramatów, listów. Stworzył nowy nurt filozoficzny – filozofię genezyjską (pneumatyczną). Mistyk, przez krótki okres łączony z polskim mesjanizmem. 

W swojej twórczości Juliusz Słowacki opisywał kwestie dotyczące walki narodowowyzwoleńczej. Zastanawiał się nad przyczynami utraty niepodległości przez Polskę i sposobami wyjścia z niewoli, zastanawiał się nad tym, jaka powinna być Polska. Ale Słowacki tworzył też uniwersalne. Zachwyca mistycyzm twórczości Słowackiego, potęga wyobraźni poety, jego metaforyka i leksyka. Poruszają pieśni zanurzone w Oriencie, ludowości, słowiańszczyźnie. Umiejętnie tworzył nastrój wierszy, sprawnie posługiwał się słowem. Miał doświadczenia mistyczne i przekuwał je zarówno w pamiętnikach, jak i liryce – dzięki temu uznany za jednego z największych mistyków poezji, razem z Norwidem i Micińskim. 

Twórczość Słowackiego ukształtowała kolejne pokolenia poetów, między innymi młodopolan, twórców dwudziestolecia międzywojennego. Do inspiracji Słowakim przyznawali się między innymi Baczyński czy Lechoń. Słowackiego upamiętniono w 2009 roku, ustanawiając rok imienia tego poety. 

Juliusz Słowacki - twórczość

Juliusz Słowacki - wiadomości

Juliusz Słowacki - publicystyka

Cytaty Autora

O! złota rybko w kryształowej bani,


Więcej

Jam jest posąg człowieka na posągu świata.


Więcej
Wszystkie cytaty tego autora Dodaj cytat tego autora
Reklamy