Recenzja książki: Cuda miłości Bożej

Recenzuje: Danuta Szelejewska

Prawda o miłującym Bogu jest fundamentalną zasadą chrześcijańskiego życia. Temu, który z miłości do człowieka oddał swoje życie na krzyżu, warto zaufać i powierzyć całego siebie. Nakładem Wydawnictwa Promic ukazała się niewielka książeczka Cuda miłości Bożej, która utwierdza w przekonaniu, że dobrego wyboru dokona ten, kto powierzy swe życie miłującemu Bogu.

Treść wprowadzenia stanowi obszerny opis życia oraz działalności Fredericka Williama Fabera (kaznodzieja, duszpasterz, gorliwy apologeta i propagator wiary katolickiej), co pozwala zorientować się w jego podejściu do życia, relacji z Bogiem, głębi wiary. Szczegółowe rozważania kierują myśli czytelnika na te cuda Bożej miłości, których człowiek doświadcza każdego dnia: bycie stworzeniem zobowiązuje do pełnienia roli dziecka Bożego w sposób godny ucznia Chrystusa, w każdym miejscu i czasie; fakt bliskości Stwórcy zapewnia o więzi miłości pomiędzy Bogiem a ludźmi. Przyglądając się pięknu tajemnicy wcielenia, autor zwraca uwagę czytelnika na kwestię pierwszeństwa porządku, uwolnienia od grzechu oraz udziału w synostwie Chrystusa, a także na charakterystyczne dla sposobu działania Boga usprawiedliwienie grzesznika i wypływające z niego uwielbienie (dopełnia łaskę, jest stałe i nienaruszalne, zwieńcza nieśmiertelną doskonałość).

Treść publikacji ma charakter rozważań teologiczno-filozoficznych (swoje refleksje Faber oparł na wielkich szkołach teologicznych, przemyśleniach ojców i doktorów Kościoła oraz filozofów świeckich). Przejrzysty zapis z wieloma wcięciami w tekście ułatwia odbiór. Fragmenty biblijne opatrzono siglami. Przy cytatach zaznaczono źródło w tekście zwartym oraz w przypisie (wyjaśniające i bibliograficzne). Wykaz literatury obejmuje tylko pozycje obcojęzyczne. Niewielki format książeczki w twardej okładce czyni z niej lekturę podręczną.

Prawda podkreślana w Cudach miłości Bożej daje pewność, że Bóg ukochał człowieka miłością odwieczną i kochać nigdy nie przestanie.

Tagi: religia

Kup książkę Cuda miłości Bożej

<
Sprawdzam ceny dla ciebie ...

Zobacz także

Zobacz opinie o książce Cuda miłości Bożej
Książka
Cuda miłości Bożej
Frederick William Faber
Reklamy