Recenzja książki: Przez szacunek do duchowego autorytetu

Recenzuje: Danuta Szelejewska

Współczesne czasy charakteryzują się coraz bardziej widocznym upadkiem wszelkiego rodzaju autorytetów, przy czym na plan pierwszy bezsprzecznie wysuwa się autorytet duchowy. By jednak rozwój człowieka mógł przebiegać prawidłowo oraz wszechstronnie, konieczną staje się aktywność we wszystkich sferach ludzkiego życia. Obok więc działań typowych dla świata dostępnego zmysłom powinny znaleźć się zachowania wskazujące na poszanowanie ładu ustanowionego przez Stwórcę. O tym, jak żyć w kulturze Bożego Królestwa, w Bożym porządku i autorytecie, dowiadujemy się z doskonałego poradnika, opublikowanego przez Wydawnictwo Koinonia.


Autor podaje gotowe narzędzia, po które wystarczy tylko sięgnąć, a efekty bez wątpienia okażą się zadowalające: pokonanie trudności pozwoli szerzyć wokół siebie kulturę szacunku (tworzenie jej rozpoczyna się od najbliższej rodziny) oraz żyć w zgodzie z samym sobą i z innymi. Henryk Wieja dodaje, że elementem najbardziej wartościowym jest świadomość przynależności do Boga Stwórcy, dzięki któremu sens ziemskiego bytowania zostaje dowartościowany, a cel jawi się w postaci wiecznej szczęśliwości.


W opartych o teksty biblijne jedenastu rozdziałach znalazły się przemyślenia głębokie i cenne. Dzięki lekturze łatwo zrozumieć, że źródłem autorytetu jest służący swoją obecnością, błogosławieństwem oraz ochroną Bóg Ojciec. Czytelnik, który odkryje bogactwo duchowego autorytetu w swoim życiu, nauczy się go rozpoznawać, a także odnajdzie w nim moc i zabezpieczenie. Zrozumie, jakie znaczenie dla młodego pokolenia ma autorytet dany rodzicom oraz dlaczego słowo Boże przywiązuje wielką wagę do autorytetu i jego funkcjonowania w Kościele. Cenne wskazówki odnaleźć można również w dogłębnej analizie postaw tych, którzy w czasach Starego Testamentu byli postrzegani jako autorytety dla sobie współczesnych (Miriam i Aaron, Saul i Samuel, Kain, Bileam, Korach). Uświadomienie sobie tego jest warunkiem dotarcia do punktu zwrotnego, jakim – według autora – jest kultura Bożego Królestwa.


W poradniku Przez szacunek do duchowego autorytetu zostały przytoczone najważniejsze zagadnienia dotyczące Kościoła pierwszych wieków, kiedy nie brakowało modlitwy, słów zachęty, gestu nakładania rąk oraz wielu innych działań, będących wyrazem duchowego autorytetu ówczesnych przywódców (najważniejsze nawet postacie przebija osoba Chrystusa, którego przykład wart jest naśladowania). Swoje refleksje autor poparł konkretnymi fragmentami Pisma Świętego (wykaz skrótów wszystkich ksiąg został zamieszczony na końcu książki). Myśli szczególnie warte zapamiętania zostały wyeksponowane na marginesach stron. Interesujący poradnik, napisany całkowicie zrozumiałym językiem, przeznaczony jest dla wszystkich wierzących. Bowiem ten, kto skorzysta z Bożej zbroi - przyłbica zbawienia, pancerz sprawiedliwości, pas prawdy, nogi gotowe do zwiastowania Ewangelii, tarcza wiary, miecz Ducha i modlitwa (por. Ef 6,13-18) - będzie miał podstawy do odbudowania oraz wzmocnienia duchowych wartości.

Tagi: Przez szacunek do duchowego autorytetu, Przez szacunek do duchowego autorytetu recenzja, Przez szacunek do duchowego autorytetu książka, Henryk Wieja Przez szacunek do duchowego autorytetu, Henryk Wieja recenzja, Henryk Wieja książka, Henryk Wieja

Kup książkę Przez szacunek do duchowego autorytetu

Zobacz także

Zobacz opinie o książce Przez szacunek do duchowego autorytetu
Inne książki autora
Moc błogosławieństwa ojca
Henryk Wieja0
Okładka ksiązki - Moc błogosławieństwa ojca

Ojcowie wywierają potężny wpływ na życie swoich dzieci. Co zrobić, aby był to dobry wpływ? Poznaj siłę autorytetu ojca, moc wypowiadanych przez niego słów...