Publicystyka

Chciwość
Autor: Anna Gębala Kategoria: Esej 0

Dochodzimy do momentu, w którym elementem fundującym nam rzeczywistość jest nie Przybyszewsko rozumiana chuć, lecz chęć – nie tyle nawet usakralizowana, co substytyzująca. czytaj dalej

NIECZYSTOŚĆ
Autor: Anna Gębala Kategoria: Analiza 1

„Kosmetyka to nauka o kosmosie kobiety” – powiedział kiedyś Karl Kraus, niezgorszy pisarz – do tego mężczyzna! Jednym słowem: doskonały badacz kobiecej natury. czytaj dalej

Norwid nieznany
Autor: Dawid Klachacz Kategoria: Analiza 0

Trzeba wiedzieć, że Norwid napisał swój poemat w dobie największej popularności Offenbacha, parodiującego w swoich operetkach mity starożytnych Greków. To właśnie ironia staje się pryzmatem nowego poznania, odświeżania statycznych figur, ona także pobudza dzieło do balansowania, przechodzenia między dwoma postaciami Apollina. czytaj dalej

SYLVIA PLATH. JESTEM ROSĄ W SAMOBÓJCZYM LOCIE
Autor: Dawid Klachacz Kategoria: Analiza 0

O Plath napisano, „że musiała ciągle wynajdywać powody, nie żeby się zabić, ale żeby się nie zabić”<span c czytaj dalej

AMERYKAŃSKIE KONFESJE DWUDZIESTEGO WIEKU
Autor: Dawid Klachacz Kategoria: Esej 0

Aby zrozumieć istotę formułującego się zwierzenia w literaturze XX wieku, należy dodać jeszcze kilka nierozerwalnych faktów, które konkretyzują obraz tego rodzącego się zjawiska poetyckiego. czytaj dalej

Twórczość Roberta Lowella jest doskonałym przykładem heterogeniczności powojennej poezji, ścierania się poglądów teoretycznoliterackich i rodzenia się nowych praktyk pisarskich, czyli zwierzenia w liryce. czytaj dalej

Autorytet państwa ma się angażować w ochronę dóbr osobistych na gruncie prawa karnego. Tak orzekł niedawno Trybunał Konstytucyjny, utrzymując w mocy art. 212 kodeksu karnego. czytaj dalej

Wyrok Sądu Najwyższego jest wyrokiem ostatecznym. Dokonana w nim ocena działań wysokich urzędników państwowych jest więc również niepodważalna. czytaj dalej

Najważniejsza nagroda tego roku, Oscar dla najlepszego filmu, pozostawała chyba tajemnicą do samego końca. czytaj dalej

Programy, obietnice, gry wyborcze. Na ogół nikt tego poważnie nie bierze. Ot, reguły demokratycznej walki o władzę. Poważniej wypadałoby traktować programy spoza kręgu wyborczych potyczek. czytaj dalej

Warto przeczytać